27.10.17

Calendari acadèmic/calendario académico

1r. quadrimestre: del 26 de setembre de 2017 al 31 de gener de 2018
2n. quadrimestre: del 5 de febrer a l’11 de juny de 2018

1r cuatrimestre: del 26 de septiembre de 2017 al 31 de enero de 2018
2º cuatrimestre: del 5 de febrero al 11 de junio de 2018

» ·